Visie

VZW Broes is een organisatie die elk stukje natuur, elke meter ongeplaveid pad en elke spat water bij de mensen wil brengen. Elk blad en elke stronk wil het gebruiken om groot en klein naar buiten te krijgen, te verwonderen, te bezielen. Daar waar het water en het bos samenkomen willen we ontmoetingen mogelijk maken, fantasie tot leven brengen, energie creëren en kansen geven om te ontdekken. Jezelf, de ander, de leegte, het geruis. Van de bodem van de stroom tot de kruinen van een boom. Geen kruid of insect schrikt ons af, we draaien élke steen om en duiken vol verwondering in een wereld die we soms lijken te vergeten maar die ons alles en zoveel meer te bieden heeft.

Onze focus

VZW Broes is een organisatie die mensen wil verenigen in de natuur met een focus op verbinding (mensen samenbrengen, het samen ‘buiten-zijn’ stimuleren), inclusie (betrekken van mensen/kinderen met een kansarme achtergrond), sociale permacultuur (klein helpt groot, sterk help zwak,…) en ecologie (zero waste, natuurlijk producten,…). Dit gebeurt adhv uiteenlopende activiteiten. Deze kunnen zowel aanbodgericht als vraaggestuurd zijn. De natuur zal steeds het centrale thema en/of het decor vormen van de activiteiten.

Onze drive: de natuur als doel en medium

De drive van VZW Broes stamt vanuit een actuele hunkering naar natuurbeleving en -behoud. Daarvoor is voeling met en kennis óver de natuur nodig. Door mensen er bij elkaar te brengen en te stimuleren om die ontdekking (opnieuw) aan te gaan, hopen we intrinsieke drijfveren aan te wakkeren om daar meer voor open te staan en mede voor te zorgen.

Er schuilt zó veel kracht in de natuur, dat het ook in omgekeerde richting kan werken. Dat de natuur ons helpt om mensen van alle richtingen en stromingen dichter bij elkaar te brengen. De (respect voor en het behoud van) natuur is voor ons dus niet alleen een doel, maar evenzeer een medium. Want ook de zorg voor elkaar en de verdraagzaamheid is iets wat in onze huidige maatschappij, die in snelvaart doorraast, vaak dreigt vergeten te worden. De natuur vormt hierbij een onmisbare schalen en de wisselwerking tussen mens en natuur lijkt ons een fundamenteel onderdeel van het leven.

Door inclusief te werken met kansarme doelgroepen, hopen we aan empowerment en netwerkverbreding te kunnen doen, om mensen uit hun stoel te lichten en er te zijn voor elkaar en voor onze omgeving, door dik en dun, voor arm en rijk. Want in de natuur komen we los van onze piëdestal en zijn we allemaal gelijk.